News

Cấu hình múi giờ cho PHP script


Việc cài đặt lại múi giờ cho PHP là việc làm cần thiết, để thời gian hiển thị được chính xác. Cấu hình múi giờ cho PHP script Đầu tiên, bạn kiểm tra lại múi giờ bằng file info.php bài trước đã tạo, bạn thấy… Read More

Cài đặt php trên CentOS 7


Mặc định trên CentOS 7 đã có sẵn các gói cài đặt PHP. Vì vậy, để cài đặt bạn chỉ việc kiểm tra lại trước khi cài. Và cài như các gói khác ở bài trước. Xem tất cả Serie Serie hướng dẫn cài Apache,… Read More