Hướng dẫn sử dụng XAMPP

Để đưa website lên internet, cần có hosting và domain. Tuy nhiên, khi nghiên cứu, thử nghiệm hay chỉnh sửa code thì vẫn nên tiến hành trên localhost để tránh ảnh hưởng trực tiếp đến website. XAMPP là một lựa chọn, ở bài trước mình… Read More