Khối Tags trong WordPress

Tiếp theo trong phần hướng dẫn post, mình sẽ hướng dẫn các bạn khối Tags trong WordPress. Như bài trước chúng ta đã đi vào tìm hiểu Category, Tags cũng tương tự như category, là một phép phân loại bài viết để mô tả chủ… Read More

Khối Categories trong WordPress

Categories là gì Categories chính là một kiểu phân loại nội dung (Hay taxonomy). Nó được hiểu là một nhóm chứa các bài viết (post). Categories được phân chia tương tự như thư mục trên window. Nghĩa là category có thể chứa 1 category con, hay được chứa… Read More

Khối Publish trong WordPress

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn bạn sử dụng Visual để soạn thảo bài viết, sau khi soạn thảo bài viết xong, ta cần nắm những chức năng trong khối Publish để có thể hiển thị bài viết ra ngoài trang chủ. Ở… Read More