Nâng cấp thành công server 2

Sau khi nhận nhiều phản hồi tích cực từ độc giả cũng như tình trạng bị giới hạn vào cuối ngày do mỗi tài khoản chỉ có thể phân tích 100 domain/ ngày. Chính vì lí do đó, mình đã nâng cấp thành công 1 server thứ 2. Độc giả có thể chuyển server khi gặp tình trạng này.

Xem hướng dẫn sử dụng và phản hồi về tài khoản tại Hướng dẫn sử dụng tài khoản ahrefs bằng cookie

 

Tài khoản ahrefs
4.06 (81.24%) 241 votes