WordPress và wordpress.org, wordpress.com

Trước khi đi vào tìm hiểu WordPress bạn cần phân biệt rõ 3 khái niệm này, để có sự chọn lựa phù hợp. Sự khác biệt của Wordpress và wordpress.org, wordpress.com Xem thêm Hướng dẫn sử dụng WordPress căn bản WordPress là gì? Hướng dẫn cài… Read More