Cài đặt WordPress trên VPS


Sau khi cài đặt xong VPS, bây giờ tiến hành cài đặt WordPress. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tải và giải nén trực tiếp WordPress trên VPS mà không cần phải tải về máy, giải nén rồi upload lên thông qua sFTP hay… Read More

Cài đặt FTP Server trên CentOS 7


Thông thường bạn có thể sử giao thức sFTP để truyền tải file thông qua các phầm mềm sFTP Client như WinSCP. Phương thức này bảo mật tuy nhiên thường chậm hơn giao thức FTP. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo FTP Server… Read More

Cấu hình múi giờ cho PHP script


Việc cài đặt lại múi giờ cho PHP là việc làm cần thiết, để thời gian hiển thị được chính xác. Xem tất cả Serie Serie hướng dẫn cài Apache, PHP, MariaDB, phpMyAdmin trên CentOS 7 Cấu hình múi giờ cho PHP script Đầu tiên,… Read More

Cài đặt php trên CentOS 7


Mặc định trên CentOS 7 đã có sẵn các gói cài đặt PHP. Vì vậy, để cài đặt bạn chỉ việc kiểm tra lại trước khi cài. Và cài như các gói khác ở bài trước. Xem tất cả Serie Serie hướng dẫn cài Apache,… Read More

Làm việc với file trên CentOS


Dưới đây là các lệnh cần thiết khi bạn làm việc với file trên CentOS. Xem tất cả Serie Serie hướng dẫn cài Apache, PHP, MariaDB, phpMyAdmin trên CentOS 7 Tạo file

Ví dụ mình tạo file test.txt, khi enter sẽ xuất hiện giao… Read More