Cập nhật hệ thống trên CentOS 7

Thông thường, sau khi mua một VPS CentOS, việc đầu tiên trước khi tiến hành cài đặt và sử dụng đó là cập nhật hệ thống, việc cập nhật này giúp hệ thống làm việc an toàn, bảo mật hơn cũng như giảm thiểu lỗi.… Read More

Làm quen với VPS

VPS là gì? VPS (Virtual Private Server – Máy chủ ảo) : Là dạng máy chủ được tạo ra bằng phương pháp phân chia máy chủ vật lý. Mỗi máy chủ có tính năng tương tự như máy chủ riêng, sử dụng dạng tài nguyên… Read More

Tổng quan về lệnh YUM trên CentOS

YUM là lệnh thường dùng để cài đặt, update, gỡ bỏ… phần mềm trên hệ điều hành Centos. Đây là lệnh khá hữu ích, giúp việc cài đặt và quản lý phần mềm trên CentOS được thực hiện dễ dàng, tự động và đơn giản.… Read More