Quản lý user trong WordPress

Những bài trước, mình đã hướng dẫn cách tạo user, chỉnh sửa user cũng như sử dụng plugin WPFront User Role Editor để tạo và chỉnh sửa 1 Nhóm user (Role). Bài viết này chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách quản lý user, tương… Read More