WordPress và wordpress.org, wordpress.com

Trước khi đi vào tìm hiểu WordPress bạn cần phân biệt rõ 3 khái niệm này, để có sự chọn lựa phù hợp. Sự khác biệt của Wordpress và wordpress.org, wordpress.com Xem thêm Hướng dẫn sử dụng WordPress căn bản WordPress là gì? Hướng dẫn cài… Read More

WordPress là gì?

Trước khi đi vào hướng dẫn sử dụng WordPress, bạn cần nên biết WordPress là gì? Tại sao nên chọn mã nguồn này cho website/blog của bạn? WordPress là một mã nguồn mở rất phổ biến hiện nay. Được viết bằng PHP kết hợp với cơ… Read More