Time Zone (Múi giờ) trong php

Xem toàn bộ chuyên đề: Chuyên đề Time trong PHP Như bạn đã biết mỗi quốc gia hay vùng lãnh thổ sẽ có một múi giờ khác nhau. Ví dụ như lúc Việt Nam 4h chiều thì giờ ở London là 10h sáng (21/10/2017) chẳng… Read More

Chuyên đề Time trong PHP

Chuyên đề này đề cập đến dữ liệu Time trong PHP, giúp bạn có thể thao tác dễ dàng kiểu dữ liệu này. Cũng như các thao tác định dạng lại ngày tháng như mong muốn, cộng trừ thời gian, và làm chủ được trong… Read More