Hướng dẫn sử dụng XAMPP

Để đưa website lên internet, cần có hosting và domain. Tuy nhiên, khi nghiên cứu, thử nghiệm hay chỉnh sửa code thì vẫn nên tiến hành trên localhost để tránh ảnh hưởng trực tiếp đến website. XAMPP là một lựa chọn, ở bài trước mình… Read More

Hướng dẫn cài đặt XAMPP

Để xây dựng một website, bạn cần có tên miền và hosting. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ mới bắt đầu tìm hiểu, hay bạn muốn thiết kế website ngay chính trên máy tính của mình trước khi đưa lên internet thì bạn hoàn toàn có… Read More